Vastgoednieuws

AANPASSING registratierechten

Kortelings zal de nieuwe wet van kracht worden, en zullen de registratirechten, zal er geen verschil meer zijn tussen groot 10% en klein beschrijf 5%. Het zal dan aangepast zijn naar 7%.

 

Vastgoedprijzen toch weer aan het stijgen

 

Er lijkt nog altijd niet veel beweging te zijn op deBelgische huizenmarkt in 2017. Vorig jaar stegen de huizenprijzen met 2,6 procent, en na een klein dipje begin dit jaar zijn ook in het tweede kwartaal de prijzen weer aan het stijgen. Laten we het van naderbij bekijken. 

 

De huizenmarkt in België in 2017: dit zijn de cijfersDe huizenmarkt in België in 2017: dit zijn de cijfers

 

De Belgische huizenmarkt volgens de Notarisbarometer

 

DeNotarisbarometeris een weerslag van de voorlopige verkoopovereenkomsten die worden getekend bij notarissen. In de jongste editie staat te lezen dat de prijzen van woningen en appartementen in het tweede kwartaal opnieuw zijn gestegen. Een woonhuis in België bedraagt namelijk gemiddeld 239.251 euro, een stijging met 3 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Appartementen stegen dan weer in prijs met 1,9 procent, naar een gemiddelde van 218.599 euro. Hoewel er in het eerste kwartaal dus nog een daling werd genoteerd in degemiddelde prijsvan woonhuizen, lijkt die niet door te zetten.

 

De verwachtingen

Volgens notaris Bart van Opstal blijft de prijs van huizen vrij stabiel, omdat die meestal gekocht worden door gezinnen die een hypotheeklening moeten afsluiten. In appartementen zit er meer beweging. “De waarde van oudere appartementen neemt af. Nieuwbouw piekt. De grootste groep kopers zijn beleggers en oudere mensen die hun huis verkochten en verhuizen naar de stad,” vertelde Van Opstal aanTrends.

Volgens het ratingbureau Standard & Poor’s zal de prijs van woningen in België stijgen tot 4 procentin 2017 en 3,5 procentin 2018. De studiedienst van ING daarentegen verwacht in 2017 een nominale prijsstijging met 0,5 tot 1,5 procent, een rustig tempo dat volgens hen in 2018 zal worden volgehouden. 

Vlaams Gewest

Een gewoon woonhuis in het Vlaams Gewest kostte in het eerste semester van 2017 gemiddeld 233.382 euro. Een villa kostte gemiddeld 381.590 euro en een appartement 229.442 euro. De grootste prijstoename is voor rekening van de gewone woonhuizen en de villa’s met ongeveer 4%. De prijs van appartementen neemt lichtjes toe na de prijsdaling vorig jaar.

De goedkoopste provincie was Limburg, met gemiddeld 198.457 euro voor een gewoon woonhuis. In de provincie Vlaams-Brabant waren de woonhuizen het duurst (274.152 euro).

De goedkoopste gemeente was Ronse, waar voor een gewoon woonhuis gemiddeld 140.608 euro betaald werd. Het duurst was de gemeente Kraainem, met gemiddeld 422.911 euro (zie bijlage).

VLAAMS GEWEST201520162017evolutie %evolutie %
(S1)(S1)(S1)2016/20152017/2016
gewone woonhuizen 217.090 223.997 233.382 +3,2% +4,2%
villa's, bungalows, landhuizen 366.149 367.620 381.590 +0,4% +3,8%
appartementen, flats, studio's 230.547 227.999 229.442 -1,1% +0,6%
(gemiddelde prijs in euro per verkochte woning)

 

 

 

 

 

 

 

Vermits er in december 2014 uitzonderlijk veel akten zijn   gepasseerd, hebben de notariskantoren de handen vol gehad met de nazorg van   deze akten in de maanden januari en februari. Hierdoor zijn er in die maanden   minder nieuwe akten gepasseerd en zijn bijgevolg ook beduidend minder   registratierechten geïnd. Het aantal ondertekende compromissen   (verkoopsovereenkomsten) in diezelfde periode is evenwel gestegen.

In de cijfers die de notarissen via de Notarisbarometer   verspreiden, gaat het o.a. om de verkoop van vastgoed. De gegevens worden   elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige   verkoopovereenkomst, 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte.

Fiscus gaat immowebsites screenen in   jacht op fraude

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) gaat populaire   websites waarop vastgoed wordt aangeboden, screenen om ontduiking van   registratierechten en niet-aangegeven makelaarslonen aan te pakken. Dat   melden L’Echo en De Tijd dinsdag.

De bedoeling is dat het Belgian Internet Service Center   (BISC), dat binnen de BBI focust op internetfraude, de voornaamste sites met   vastgoed screent om ontduiking van registratierechten, inkomstenbelasting en   btw op te sporen.

‘De praktijken van vastgoedkantoren en makelaars zullen   worden gecontroleerd’, is te horen op het kabinet van Elke Sleurs (N-VA), de   staatssecretaris voor de Bestrijding van de Fiscale Fraude. ‘Want in de   praktijk worden vaak bewust sporen gewist van hun tussenkomst bij de verkoop van   een onroerend goed.’

Maar niet alleen immosites, ook populaire verkoopsites   zoals eBay komen in het vizier. ‘Zo zal worden nagegaan of iemand als   ‘veelplaatser’ regelmatig wagens verkoopt of regelmatig andere gebruiksnamen   hanteert. Zo iemand moet zich als professionele verkoper laten registreren en   aan zijn fiscale verplichtingen voldoen.’

Daarnaast wil Sleurs het BISC inschakelen voor de   opsporing van namaakgeneesmiddelen op het internet.

Bron: Belga

Homans wil discriminatie op de   huurmarkt aanpakken via wetgeving

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) wil de   strijd tegen discriminatie opnemen in de huurwetgeving, die na de jongste   staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid werd. Dat antwoordde ze vandaag in   het Vlaams parlement op vragen van Jelle Engelbosch (N-VA) en Joris   Vandenbroucke (sp.a). De minister herhaalde evenwel geen voorstander te zijn   van praktijktests of mystery calls.

Onderzoekers van de Universiteit Gent reageerden de   voorbije maanden op 1.463 advertenties voor huurwoningen en -appartementen op   het Gentse grondgebied. Uit de eerste resultaten blijkt dat er effectief een   sterke ongelijke behandeling is: in één op de drie gevallen is er   discriminatie bij personen met een vreemde naam en met een fysieke beperking,   voor personen met een sociale uitkering stijgt dit tot bijna één op de twee.

"Een hallucinant cijfer. Iedere keer dat iemand wordt   gediscrimineerd, is een keer te veel", zei Homans. De minister bekijkt   nu hoe de wetgeving kan worden bijgestuurd en denkt aan maatregelen in het   verlengde van de versterking van de sociale verhuurkantoren en het   Huurgarantiefonds die onlangs werden beslist. Als de verhuurder   inkomenszekerheid heeft, zorgt dit voor een kleinere kans op uitsluiting, is   de redenering.

Praktijktests blijven voor N-VA echter een brug te ver.   Homans wierp sp.a voor de voeten dat de partij die tijdens haar   regeringsdeelname ook nooit in de federale antidiscriminatiewetgeving heeft   opgenomen. Volgens Joris Vandenbroucke raakt N-VA in de minderheid met het   verzet tegen de praktijktests. "Uw eigen coalitiepartners staan er al   anders tegenover."

Bron: Belga

VIJF KORTE - LINKS

1. ERE-GOUVERNEUR NATIONALE BANK LUC COENE

‘Belgische vastgoedprijzen niet overdreven   overgewaardeerd’

De vastgoedprijzen zijn in België nog 5 tot 10 procent   overgewaardeerd. ‘Een zware correctie is een weinig waarschijnlijk scenario’,   stelt Luc Coene, ere-gouverneur van de Nationale Bank. De vroegere topman   verwacht wel dat het minder gunstig fiscaal kader (het afzwakken van de   woonbonus) op korte termijn een negatieve impact zal hebben op de   woningmarktprijzen.

Luc Coene is al jaren een van de meest kritische waarnemers   van de Belgische woningmarkt. Net op een ogenblik dat steeds meer twijfels   groeien over die woningmarkt, geeft hij een voorzichtig optimistisch signaal.   ‘De internationale ranglijsten waarin België steevast wordt opgevoerd als een   van de meest overgewaardeerde woningmarkten (vooral in verhouding tot inkomen   en huurprijzen, red.) zijn veel te weinig genuanceerd. Na bijkomend   onderzoek, dat wij om de vier maanden herhalen, hebben we ook instellingen   als de Europese Commissie en het IMF daarvan kunnen overtuigen.’  Luc   Coene verklaarde een en ander op een lunch van de Beroepsvereniging van de   Vastgoedsector. De vroegere topman verwacht wel dat het minder gunstig   fiscaal kader (in het bijzonder het afzwakken van de woonbonus in Vlaanderen)   op korte termijn een negatieve impact zal hebben op de woningmarktprijzen.   ‘Een gemiddeld koppel ‘verliest’ door de nieuwe woonbonus zo’n 1.400 euro per   jaar. Dat is niet niets. De invoering van een gunstigere fiscaliteit in 2005   heeft duidelijk een stijging van de vastgoedprijzen meegebracht.   Logischerwijze moeten we nu het omgekeerde zien, zeker omdat de   prijsstijgingen sinds 2010-2011 jaar na jaar zijn afgezwakt’. Coene gaat er   vanuit dat de historisch lage rente (‘normaal minstens tot 2016’) en de sinds   kort betere economische vooruitzichten, een sterke terugval van de prijzen   zullen voorkomen.

Luc Coene benadrukt dat de impact van een stijging van de   rentevoeten en een daling van de vastgoedprijzen niet mogen worden   onderschat. Zeker niet voor de banken. ‘Er moeten veiligheidsmarges zijn. Tot   vorig jaar werkten sommige banken met negatieve marges om klanten te werven.   Vorig jaar hebben we de financiële instellingen daarom grotere   kapitaalbuffers (+5%) voor hypothecaire kredieten opgelegd. Die   kapitaalbuffers schommelden in België tussen 5 en 15 procent. In het   buitenland is dat vaak 25 à 30 procent. Zowat 25 procent van de gezinnen   lenen voor minstens 100 procent van de waarde van de woning. Een kwart van de   mensen moet maandelijks minstens zo’n 40 procent van het inkomen besteden aan   het aflossen van de leninglast. Van dergelijke toestanden kunnen we beter af   zijn.’ Coene ziet grote prijsstijgingen in België niet snel terugkeren: ‘De   expansie van Brussel als hoofdstad van Europa zal minder groot zijn dan   vroeger. Ook het fiscale klimaat en de rente, twee andere belangrijke   drivers, zullen niet snel meer zo gunstig zijn.’

Bron: Netto-De Tijd